Dětský den 2016

   

V loňském roce jsme ve spolupráci s obcí Vysoká Pec poprvé uspořádali Dětský den. I když nás na začátku počasí poškádlilo sprškou , mohu říct , že se akce vydařila. Děti plnily různé dovednostní úkoly jako hod na terč ( obručí či míčkem ),  skákání v pytli nebo slalom. Zkusily si také orientační běh , aquazorbing či se vydováděly ve skákacím hradě. V mezičase si mohli opéct vuřty nebo nechat namalovat obličej. Bavily se nejen děti , ale také dospělí a tomu jsme rádi. Proto Vás zveme na další ročník , který se uskuteční v sobotu 3.6.2017. Doufám , že se přijdete podívat :-))

Napsat komentář